Mai és suficient… Sóc perfeccionista.

zohre-nemati-486669-unsplash

Ets perfeccionista? Molt? Ho portes bé, o hi ha moments que et desespera?

Després d’anys veient diferents persones, al poc d’estar parlant amb algú és fàcil detectar si és molt perfeccionista.  Perquè en ressalta un tret molt característic, i és que les persones molt perfeccionistes són incapaces de donar-se permís, per sentir-se mai del tot bé amb allò que fan. És un tret, que en la meva experiència afecta sobretot a noies/dones (de totes les edats), tot i que no és pas exclusiu del gènere femení.

Les persones perfeccionistes són fàcils de detectar, perquè mai res és suficient per elles. Sempre ho podrien haver fet millor, sempre hi ha alguna cosa que no va anar com els hagués agradat, sempre hi ha una veu interior, que no les deixa somriure completament i sentir orgull, tranquil·litat i benestar per aquella feina feta, per aquella reunió, per aquell examen, per aquella conversa…

Cóm es genera el perfeccionisme?

El perfeccionisme es genera amb la pràctica social, familiar o personal de relacionar el valor i l’admiració amb la perfecció. És a dir, ens hem cregut la idea que «com més perfecte, com menys defectes té quelcom, més bo, apropiat, estimat i valorat ha de ser». És probable (no obligatori), que de petits/es a casa ens felicitessin només per la feina molt ben feta, molt ben apurada, per aquell dibuix del qual no ens vam sortir de la ratlla… És probable que a casa alguna de les nostres figures d’aprenentatge (per tant d’imitació), també fos perfeccionista, que simplement sigui un tret de la nostra personalitat, o que haguem introduït aquesta creença a l’escola o en qualsevol de les altres interaccions socials.

Al trobar a casa, a l’escola o a les feines aquest comportament, hem anat confirmant la idea que allò que està perfecte, que allò que no té cap error, que aquell dibuix del qual no hem sortit de la ratlla, impecable i precís és digne d’amor i valoració, per damunt d’aquell dibuix del qual sí hem sortit de la ratlla, (per molt que també hi hem posat esforç per part nostra). Per tant, a la inversa, també hem anat aprenent que tot allò que tingui defectes i errors no serà tan digne d’amor, admiració o valor.

Aquesta idea, curiosament, no encaixa amb allò que és millor per a nosaltres, amb allò que és positiu pel mateix desenvolupament personal, ni encaixa amb la formació d’una autoestima sana. Per això si ets perfeccionista, és possible que per molt bé que et vagin les coses sempre pateixis d’una por terrible a fallar, equivocar-te, o a què algú o alguna situació inesperada se’t descontroli i derrueixi aquesta carcassa tan fràgil en la que sustentes la pròpia valoració.

La trampa del perfeccionisme:

Si pateixes de perfeccionisme, segurament ja t’hauràs adonat que l’origen de buscar perfecció en tot allò que fas, està en la necessitat o bé de buscar l’aprovació dels altres, o en la d’evitar possibles crítiques, judicis, humiliacions…(por al rebuig) o en la de tapar una baixa autoestima. (la idea no és fer-te sentir malament, tots tenim coses, i jo la primera! La idea és posar consciència perquè puguis començar a desgranar la situació).

Així és que si ets molt perfeccionista , és molt probable que també busquis el control, és a dir, que siguis una persona controladora. Ja que com pot sortir tot perfecte, si no ho tinc tot sota control oi? El problema és que darrere d’aquesta necessitat de controlar i de perfeccionisme, s’amaga una manca de seguretat, de confiança i tranquil·litat davant la vida.

No és d’estranyar, que si és el teu cas, pateixis de nerviosisme, ansietat o fins i tot, desenvolupis conductes obsessives. Ja sé que tots/es ho sabem i ens ho han dit mil cops «res és perfecte», però a la vegada, se’ns ha ensenyat a valorar això que no existeix. I aquí està la gran trampa.

I perquè res és mai perfecte? Doncs perquè els extrems no existeixen, tampoc res és mai el màxim d’imperfecte. Segur que per molt malament que et vaguin les coses, sempre hi ha lloc per a aquella frase «podria ser pitjor», oi?

Mentre no ho frenem, mentre no ens ho plantegem o fins que ens decidim a parar aquesta roda, ens anem acostumant a la «pujada d’autoestima dels èxits que anem acumulant», una pujada d’autoestima que moltes vegades dura poc, i ens obliga a seguir perseguint més èxits, més reconeixement…

La qüestió és que et pots passar la vida perseguint la lluna en un cove, i sentint sempre una sensació de fracàs o de «no sóc suficient»…

 

Plantejat: perquè és millor el perfecte que l’imperfecte?

Ja sé que és difícil pensar les coses en contra de la direcció establerta, de la direcció apresa. Però ara imaginat, que haguessis crescut en una cultura, en una societat, on sé celebres l’error. En una cultura on sabessin que la imperfecció és l’espai ideal i necessari per generar aprenentatge i creixement personal, una cultura on alabessin els teus defectes, els teus errors, les teves ratlles fora del dibuix, perquè així, podries analitzar, pensar, millorar i utilitzar la creativitat personal per créixer com a persona i per aprendre a resoldre els conflictes.

Perquè, a què porta ser imperfecte, cometre errors, tenir defectes i ser fal·lible? Doncs (curiosament) a aconseguir allò que en el fons busquen les persones perfeccionistes. A l’autoestima, la seguretat i la confiança en un mateix.

 

Què fer si ets perfeccionista?

Doncs en primer lloc, felicitar-te per haver fet el primer pas, que és el de ser-ne conscient. Enhorabona! En segon lloc (no et castiguis per ser perfeccionista, en el fons és una actitud redundantment perfeccionista…) simplement accepta’t i reconeix-te aquesta característica. Com comentarem abans, tots/es tenim coses!, en tercer lloc, perquè no començar a alliberar-te i treballar-ho una mica?

Com? Equivoca’t! Busca petites coses, actes quotidians en els quals decideixis «permetre» la imperfecció. Poden ser moltes coses, pots començar per alguna cosa fàcil i pràctica, com deixar el llit per fer, fer una feina a mitges o equivocar-te expressament en alguna activitat… Perquè et dic això? Perquè aquests petits exercicis t’ajudaran a sortir de l’automatisme de valorar-te pel que fas i per com ho fas, per començar a valorar-te més per «qui ets».

Si tens nens/es petits, adolescents o ja són adults (és indiferent) recorda que no és necessari que siguin perfectes per rebre aprovació, intenta no alimentar o crear en ells la «idea» que només són dignes de reconeixement i d’admiració si tot el que fan és perfecte. Recorda que si només valorem els altres quan tot és impecable, podem estar ensenyant a no estimar-se si s’han sortit de la ratlla, a posar sempre un «però» després d’un bon resultat, a no considerar-se «dignes de» perquè sempre es pot fer més, a accepta la falta d’afecte o aprovació si no són la parella perfecta, la filla el fill, la mare el pare o «qui sigui» perfecte.

Això significa que no hem de valorar l’esforç i la constància? Ni de bon trós!, significa que no ha de ser l’única cosa que valorem, ni en els altres ni en nosaltres. Significa que jo tinc tot el dret a estimar-me en tot el ventall de resultats que trobi en totes les coses que faci a la vida.

 

Moltes gràcies.

Gemma Pallàs.

Autoconeixement, pors i creixement personal.

.

Nunca es suficiente… Soy perfeccionista.

zohre-nemati-486669-unsplash

¿Eres perfeccionista? ¿Mucho? ¿Lo llevas bien, o hay momentos que te desespera?

Después de años viendo a diferentes personas, al poco de estar hablando con alguien, es fácil detectar si es muy perfeccionista. Porqué resalta un hecho muy caracterísitico, y es que las personas muy perfeccionistas son incapaces de darse permiso, para sentirse nunca del todo bien con eso que hacen. Es una característica, que en mi experiencia afecta sobretodo a chicas/mujeres (de todas las edades) aunque no es exclusivo del genero femenino.

Les personas perfeccionistas son fáciles de detectar, porqué nunca nada es suficiente para ellas. Siempre lo podrían haber hecho mejor, siempre hay alguna cosa que no fue como les hubiera gustado, siempre hay una voz interior, que no les deja sonreír completamente y sentir orgullo, tranquilidad y bienestar por ese trabajo hecho, por esa reunión, por aquel examen, por esa conversación…

¿Como se genera el perfeccionismo?

El perfecionismo se genera con la practica social, familiar o personal de relacionar el valor y la admiración con la perfección. Es decir, nos hemos creído la idea de que «cuanto más perfecto, cuanto menos defectos tienen algo, más bueno, apropiado, querido y valorado tiene que ser». Es probable (no obligatorio), que de pequeños/as en casa nos felicitaran sólo por el trabajo muy bien hecho, muy bien apurado, por ese dibujo del qual no nos salimos de la ralla… Es probable que en casa, alguna de nuestras figuras de aprendizaje (por tanto de admiración), también fueran perfeccionistas, que simplemente sea una característica de nuestra personalidad, o que hagamos introduciodo esta creencia en la escuela o en cualquiera de las otras interacciones sociales.

Al encontrar en casa, en la escuela o en el trabajo, este comportamiento, hemos ido confirmando la idea de que eso que está perfecto, eso que no tiene ningún error, ese dibujo del cual no te has salido de la línea, impecable y precioso, es digno de amor y valoración, por encima de las otras tareas, (por mucho que también te haya esforzado). Por lo tanto, a la inversa, también hemos ido aprendiendo que todo aquello que tenga defectos y errores, no será digno de amor o valoración.

Esta idea, curiosamente, no encaja con esto que es mejor para nosotros, con eso que es positivo para el mismo desarrollo personal, ni encaja con la formación de una autoestima sana. Por eso si eres perfeccionsta, es posible que por muy bien que te vaya las cosas, siempre sufras de un miedo terrible a fallar, a equivocarte, o a que alguien o alguna situación inesperada, se te descontrole y derrumbe esa carcasas tan frágil en la que sustentas la propia valoración.

 

La trampa del perfeccionismo:

Si sufres de perfeccionismo, seguramente ya te habrás dado cuenta de que el origen de buscar perfección en todo eso que haces, está ne la necesidad o bien de buscar la aprobación de los demás, o en la de evitar posibles criticas, juicios, humillaciones…(miedo al rechazo o en la de tapar una baja autoestima. La idea no es hacerte sentir mal, todos tenemos cosas, ¡y yo la primera! La idea es poner consciencia, para que puedas empezar a desgranar esa situación.

Así que si eres muy perfecionista, es muy probable que también busques el control, es decir, que seas una persona controladora. ¿Ya que como puede salir todo perfecto, sino lo tienes todo bajo control verdad? El zproblema es que detrás de esta necesidad de controlar y de perfección, se esconde una escasez de seguridad, de confianza y tranquilidad ante la vida.

No es de estañar, que si ese es tu caso, sufras de nervios, de anisedad o hasta desarrolles conductas obsesivas. Ja sé que todos/as lo sabemos y nos lo han dicho mil veces «nada es perfecto», pero a la vez, se nos ha enseñado a valorar esta perfección que no existe. Y aquí está la trampa.

¿Y porqué nada es nunca perfecto? Porqué los extremos no existen, tampoco es nada el máximo de imperfecto. Seguro que por muy mal que te vayan las cosas, siempre hay sitio para esa frase: «podría ser peor», ¿verdad?

Mientras no lo frenamos, mientras no nos lo planteamos, o hasta que nos decidimos a para esta rueda, nos vamos acostumbrando a la «subida de autoestima, de los éxitos que vamos acumulando», una subida de autoestima que muchas veces dura muy poco y que nos obliga a seguir persiguiendo más éxitos y más reconocimiento…

La cuestión es que te puedes pasar la vida persiguiendo la luna en una cueva, y sentir siempre una sensación de fracaso o de «no soy suficiente»…

 

Planteate: ¿porqué es mejor lo perfecto que lo imperfecto? 

Ja sé que es difícil pensar en las cosas en contra de la dirección establecida, dela dirección aprendida. Pero ahora imagínate que hubieras crecido en una cultura, en una sociedad, dónde se celebrara el error. En una cultura dónde supieran que la imperfección es el espacio ideal y necesario para generar aprendizaje y crecimiento personal, una cultura dónde alaban tus defectos, tus errores, tus líneas fuera del dibujo…, porqué así podrías analizar, pensar, mejorar y utilizar la creatividad personal para crecer como persona y para aprender a resolver los conflictos.

Porqué, ¿a que lleva ser imperfecto, cometer errores, tener defectos y ser falible? Pues (curiosamente) a conseguir eso que en el fondo buscan las personas perfeccionistas. A la autoestima, la seguridad y la confianza en uno mismo.

 

Què hacer si eres perfeccionista?

En primer lugar, felicitarte por haber hecho el primer paso, que es el de ser consciente de ello. ¡Enhorabuena! En segundo lugar (no te castigues por ser perfecionista, en el fondo es una actitud redundantemente perfecionista…) simplemente acepta y reconócete esta característica. Como te comentaba antes, ¡todos/as tenemos cosas!, en tercer lugar, ¿porque no empezar a liberarte y a trabajarlo un poco¿

¿Cómo? ¡Equivocate! Busca pequeñas cosas, actos cotidianos en los cuales decidas «permitirte» la imperfección. Pueden ser muchas cosas, puedes empezar por alguna cosa fácil y practica,como dejar la cama por hacer, hacer un trabajo a medias o equivocarte adrede en alguna actividad… ¿Porqué te digo esto? Porqué estos pequeños ejercicios te ayudarán a salir del automatismo, de valorarte por lo que haces y por el cómo lo haces, para empezar a valorarte más por «quién eres».

Si tienes niños/as pequeños, adolescentes o ya son adultos (es indiferente) recuerda que no es necesario que sean perfectos para recibir aprobación, intenta no alimentar o crear en ellos la «idea» que sólo son dignos de reconocimiento y admiración si todo lo que hacen es perfecto. Recuerda que si solo valoramos a los demás cuando todo es impecable, podemos estar enseñando a no quererse se se salen de la ralla, a poner siempre un «pero» después de un buen resultado, a no considerarse «dignos de» porqué siempre se puede hacer más, a aceptar la falta de afecto o aprobación si no son la pareja perfecta, la hija, el hijo, la madre, el padre o «quien sea» perfecto.

¡Esto significa que no debemos valorar el esfuerzo y la constancia? ¡Ni mucho menos!, significa que no tiene que ser la única cosa que valoremos, ni en los otros ni en nosotros. Significa que yo tengo todo el derecho a quererme en todo el abanico de resultados que encentre en todas las cosas que haga en la vida.

 

Muchas gracias.

Gemma Pallàs.

Autoconeixemento, miedos y crecimiento personal.

.

SobreGemma Pallàs

Em dic Gemma Pallàs i em dedico al acompanyament d'adults i adolescents, per generar seguretat i confiança per viure sense pors.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *