Com portes les critiques?

gemmapallàs

T’agradaria saber com encaixar les critiques perquè no t’afectin de forma negativa? Reconeixes que acostumes a ser tu qui critica i t’agradaria saber què significa?

Les crítiques són la valoració que fem sobre els altres o que els altres fan sobre nosaltres. Això no té per què ser ni bo ni dolent, les crítiques són simplement informació i el que farà que aquesta informació acabi donant un efecte positiu o negatiu som nosaltres mateixos (tant en el cas del qui la rep, com en el cas del qui la fa).

QUAN SÓC JO EL QUE CRÍTICA

Com hem dit, la critica és informació. I quina informació dóna quan sóc jo el que la faig? Segur que heu llegit en altres posts, que tot el que veiem, la nostra interpretació sobre el món està completament associada a les nostres creences, educació, pors i experiències personals (és com si duguéssim unes ulleres que no ens deixen veure la realitat). És per això que jo «interpreto»  el que m’arriba del món, de forma subjectiva i per tant (també quan critico) no veig les coses tal com són, sinó segons les meves ulleres.

Què diuen de mi les meves crítiques? No hi ha una resposta única, però totes diuen més de nosaltres que de la persona a la qual critiquem.

 • Falta d’acceptació. És possible que la teva forma de fer les coses sigui molt diferent, que els teus valors no siguin els de la persona que critiques, però està clar que la vida no és una repetició de clons d’un mateix, és necessari acceptar que hi ha persones que pensen i viuen diferent… Aquells que només empatitzen i accepten al que és com ells… Poc empatitzen i poc accepten… A cops critiquem perquè «creiem» que tenim la raó i que la nostra forma de veure i entendre les coses és la correcta, i per tant, els altres s’equivoquen. És arrogant i poc realista per part nostre.

 

 • Enveja. És probable que potser no n’ets ni conscient, però que el teu inconscient senti ràbia i jutgi amb duresa quan allò que veu és el que realment voldria per ell. Moltes vegades el més infeliç a la feina és el que més critica al valent que decideix intentar treballar del que li agrada… o persones atrapades en relacions buides, que critiquen al que s’ha atrevit a separar-se… D’exemples n’hi ha mils i són fàcils de veure des de fora, saps veure-ho quan ets tu el que critiques per enveja?

 

 • Inseguretat o covardia.  Pot està completament relacionada amb l’enveja, ja que moltes vegades sentim enveja allò que nosaltres no tenim valor de fer. Per exemple, persones que no s’atreveixen a fer res fora de «el que està bé i correcte i aprovat per la societat», i estripen verbalment a aquells que no segueixen la norma establerta? Quanta gent critica des de la por i la seguretat de la seva zona de confort, aquells que busquen una vida diferent, una millor relació, una vida més atrevida, més autonomia, més llibertat…etc?. T’atreviries tu a fer això que tant critiques?

És per tot això que quan fem una crítica, parlem més de nosaltres mateixos, que de la persona a la qual estem criticant. Però, i què passa si ets tu e que rep les crítiques?

 

QUAN SÓC JO EL QUE REP LA CRÍTICA

Si encara no has aconseguit prendre’t les crítiques de forma positiva. (sempre m’estic referint a crítiques que no es fan des de la intenció de fer mal a l’altra persona).  

 • Falta d’autoconeixement. Quantes vegades ens fa una crítica algú que ens coneix i que el més probable és que no ens vulgui cap mal, i nosaltres obrim els ulls com plats i no podem ni creure el que estem sentint? Està clar, que l’altra persona es pot equivocar o que pot estar distorsionant la realitat. Però sempre s’equivoca? Si som humils, segurament descobrirem que ignorem coses nostres, del nostre comportament, de la nostra forma de ser, que en canvi l’altre té molt present. Abans de posar el crit al cel, ens m’he observat el suficient?

 

 • Orgull. Quantes vegades sents una crítica i et tires al coll de l’altre?  Molts cops no donem temps ni espai a la reflexió, no intentem ni veure si hi ha part de raó o no, perquè ens neguem literalment a sentir-ho. En quantes situacions no som capaços ni de deixar que l’altre acabi la seva explicació? Ens és tan dolorós el fet que pugui tenir raó, que no podem ni deixar que s’expliqui. No som perfectes, ens equivoquem i tots tenim coses criticables, però si sóc capaç, d’apartar l’orgull és gràcies a aquestes crítiques que podem créixer com a persones.

 

 • No facis mala sang de les crítiques. Recorda què hem dit de la persona que critica. Abans de sentir-te dolgut i endur-t’ho al terreny personal, intenta veure que diu la crítica de la persona que la fa. Això t’ajudarà a empatitzar amb ella, a comprendre’l, potser tu has viscut alguna cosa semblant? Recorda que el que et critica sempre està parlant d’ell i no necessàriament de tu.

 

 • Treu-li suc a la crítica! Les crítiques són bombes carregades d’aprenentatge. Que em molesta molt el que m’estan dient? Per què? Què no accepto de mi? Què no accepto de l’altre? En què es veu afectat el meu ego? Què m’aniria bé treballar de mi? Que he descobert amb aquesta crítica que jo no sabia de mi?

 

Si ets d’aquelles persones que ja ha començat a fer un treball personal i que no s’enfonsen quan senten una crítica, sinó que saben escoltar-la, l’analitzen i n’aprenen, enhorabona! Des d’aquest punt pots veure si hi ha alguna part de raó en la crítica, si pots aprendre alguna cosa sobre tu, si necessites treballar l’ego, si en definitiva pots millorar o fer algun canvi que sigui positiu per a tu.

És quan posem el poder en mans dels altres quan vivim a la deriva. Si depenc de l’aprovació dels altres, de com altres em veuen, del que pensen de mi… Des d’aquest punt personal, les crítiques es convertiran en punyalades difícils de portar, doloroses i de les quals poc aprendrem.

Com tot treball personal, no és fàcil i requereix paciència i pràctica, però els resultats valen molt la pena! Així que t’animo a aprendre a veure què diuen de tu les teves crítiques i a no fer-te personals les crítiques dels altres i treure’n el màxim d’aprenentatge.

Moltes gràcies.

Coaching personal.

Gemma Pallàs.

 

 

¿Cómo llevas las criticas?

gemmapallàs

¿Te gustaría saber como encajar las criticas para que no te afecten de forma negativa? ¿O por el contrario, reconoces que acostumbras a ser tú quien critica y te gustaría saber que significa?

Las críticas son la valoración que hacemos sobre los demás o que los demás hacen sobre nosotros. Esto no tiene porqué ser ni bueno, ni malo, las críticas son simplemente información y el que hará que esta información acabe siendo positiva o negativa, será nuestra interpretación y nuestra actitud ante ellas.

 

CUANDO SOY YO EL QUE CRITICA  

Como hemos dicho, la crítica es información. ¿Y qué información nos da cuando soy yo el que la hace? Seguro que habéis leído en otros post, que todo lo que vemos, nuestra interpretación sobre el mundo, está completamente asociada a nuestras creencias, educación, miedos y experiencias personales. Es cómo si lleváramos unas gafas que no nos permiten ver la realidad, sino nuestra interpretación de la realidad.

Es por eso que yo «interpreto» lo que me llega del mundo, de una forma subjetiva y por lo tanto (también cuando critico) no veo las cosas tal y como son, sino tal y como yo las interpreto con mis gafas personales e intransferibles.

¿Qué dicen de mí mis críticas? No hay una respuesta única, pero todas dicen de nosotros más que de la persona ala cuál criticamos.

 • Falta de aceptación. Es posible que tu forma de hacer las cosas sea muy distinta, que tus valores no sean los de la persona a la que criticas, pero la vida no es una repetición de clones de uno mismo. Es necesario aceptar que hay personas que piensan y viven diferente… Cuando solo empatizamos y aceptamos a los que son como nosotros, poco empatizamos y poco aceptamos… A veces criticamos porque «creemos» que tenemos la razón y que nuestra forma de ver y entender las cosas es la correcta, y por lo tanto, los demás se equivocan. Es arrogante y poco realista por nuestra parte.

 

 • Envidia. Puede que no seas ni consciente, pero muchísimas veces nuestro inconsciente siente rabia y juzga con dureza, cuando aquello que ve, es justamente lo que quisiera para él. Muchas veces el más infeliz en el trabajo es el que critica al valiente que intenta trabajar de lo que le gusta…o personas atrapadas en relaciones vacías, que se dedican a criticar al que se atreve a separarse… De ejemplos así hay muchos y son fáciles de ver des de fuera, ¿sabes verlo cuando eres tu el que critica?

 

 • Inseguridad o cobardía.  Puede estar relacionado con la envidia, envidia de aquello que nosotros no tenemos el valor de hacer. Por ejemplo, personas que no se atreven a hacer nada fuera de «lo que está bien, es correcto y está aprobado por la sociedad» y critican los que se salen de la norma establecida. ¿Cuantas personas critican des de el miedo y la seguridad de su zona de confort a aquellos que buscan una vida diferente, una mejor relación, una vida más atrevida, más autonomía, más libertad…etc? ¿Te atreves tú a hacer esto que criticas?

Es por eso que cuando hacemos una crítica, hablamos más de nosotros mismos, que de la persona a la cual estamos criticando. Pero, ¿Y que pasa si eres tú el que recibe las críticas?

 

CUANDO YO RECIBO LAS CRÍTICAS. 

Aprende de la información que la crítica te está ofreciendo (siempre que esta crítica no tenga el único objetivo de hacernos daño, esta tendrá información importante para nosotros).

 • Falta de autoconocimiento. Muchas veces la persona que nos hace una crítica, es alguien que nos conoce y que es probable que no nos quiera hacer un daño gratuito. Pero nosotros cuando oímos esa crítica abrimos los ojos como platos y…¡ no nos podemos creer lo que nos están diciendo! Está claro que la otra persona se puede equivocar o puede estar distorsionando la realidad. ¿Pero siempre se equivoca? Si somos humildes, seguramente descubriremos que ignoramos muchas cosas nuestras, de nuestro comportamiento, de nuestra forma de ser, que en cambio la otra persona tiene muy presente. Antes de poner el grito en el cielo, ¿nos hemos observado lo suficiente? ¿es posible que la otra persona tenga algo de razón aunque nos duela?

 

 • Orgullo. ¿Cuantas veces después de oír una crítica te tiras al cuello de la otra persona? Muchas veces no damos ni tiempo, ni espacio a la reflexión,  no intentamos ver si hay parte de razón o no, ya que nos negamos literalmente a oírlo. ¿En cuantas situaciones no somos capaces ni de dejar que la otra persona finalice su explicación? Nos es tan doloroso el hecho de que pueda tener razón, que no podemos dejar que se explique. No somos perfectos, nos equivocamos y todos tenemos cosas criticables para otros. No oírlas, escucharlas y aceptarlas, no las hace menos reales…siguen estando ahí aunque nos tapemos los oídos. Si somos capaces de apartar el orgullo estas críticas nos ayudarán a crecer como personas.

 

 • No te hagas mala sangre con las críticas. Recuerda que hemos dicho de la persona que critica. Antes de sentirte dolido y llevártelo al terreno personal, intenta ver que dice la crítica de la persona que la hace. Eso te ayudará a empatizar con ella, a comprenderla, ¿puede que tu hayas vivido alguna situación parecida? Recuerda que el que te critica siempre está hablando de él mismo. ¿Qué información te da?

 

 • ¡Sácale partido a la crítica!  Las críticas son bombas cargadas de aprendizaje. ¿Porqué te molesta tanto lo que te están diciendo?, ¿qué no aceptas de ti mism@?, ¿qué no te reconoces?, ¿qué no aceptas del otro?, ¿cómo se ve afectado tu ego?, ¿qué he descubierto con esta crítica que yo no sabía de mí?

Si eres de esas personas que ya han empezado a hacer un trabajo personal y no te hundes cuando oyes una crítica, sino que sabes escucharla, analizarla y aprender de ella, ¡enhorabuena! Des de este punto puedes ver si hay alguna parte de razón en la crítica, si puedes aprender alguna cosas sobre ti, si necesitas trabajar el ego o si en definitiva puedes mejorar o hacer algún cambio que te sea positivo.

Es cuando ponemos el poder en manos de los demás, cuando vivimos a la deriva. Si dependo de la aprobación de otros, de como otros me ven, de lo que piensan de mí… Des de este punto, las críticas se convierten en puñaladas difíciles de llevar, dolorosas y de las cuales poco aprendemos más que sufrimos.

Como todo trabajo personal, no es fácil y requiere de paciencia y practica, pero los resultados valen mucho la pena. Así que te animo a aprender a ver que dicen de ti tus críticas, a no tomarte como personal las críticas de los demás y a sacarle el máximo partido.

Muchas gracias.

Coaching personal.

Gemma Pallàs.

 

 

SobreGemma Pallàs

Em dic Gemma Pallàs i em dedico al acompanyament d'adults i adolescents, per generar seguretat i confiança per viure sense pors.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *